Valblankett Årsstämma 2021

Budget 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse-2020

Årsredovisning 2020

Stadgar_Svanskog_Fibernät

GDPR information till medlemmar

protokoll-årsstämma-2020

Fiber GDPR information till medlemmar

Fiber Stadgar_Svanskog_Fibernät

Fiber Verksamhetsberättelse-2019

Fiber ÅR 2019-12-31 Svanskogs fibernät ek förening

Fiber Revisjonsberättelse 2019

Fiber Budget 2020

Fiber Valblankett Årsstämma 2020