Stadgar+SFEF

Om föreningen

 

BESÖKSADRESS:

Företagshuset Svanen
662 50 Svanskog

 

Org. nr   769618-4451

 

BANK: 
Handelsbanken, boks 104, 66223 Åmål

Konto nr:             265-8920

BIC:                       HANDSESS

IBAN:                    SE20 6000 0000 0006 2860 1212

 

STYRELSE 2017

Lennart Johansson, ordförande - mailadress:   lennart.johansson.46@gmail.com

Birgitta Evensson, kassör

Urban Hermansson, ledamot

Charlotte Andersson, ledamot

Sofia Malmberg, ledamot

Yvonne Eliasson, ständigt adjungerat till styrelsen

Alf Svanström, suppleant

Egil Flöisand, suppleant

Kari Mörk, suppleant, webansvarlig

 

 

For generell information: 

svanskogfibernat@gmail.com

 

 

 

HISTORIK