(Foto: K Mörk)Välkommen til Svanskog, Svaneholm og Svanskog Fibernät Ekonomiska Förening.

Vi hoppas att du finner den information som du söker på våra hemsidor.

Kolla vad som finns i menyerna, och ta kontakt om det är något mer du vill veta.

Årsstämma 2020

För att minimera smittspridningen av nya viruset Covid-19 (Corona) genomförs årsstämman 2020 med poströstning, antingen som brev eller mail.

Enligt en ny och tillfällig lag får en ekonomisk förening besluta att hålla årsstämma med rösträtt per post.  

Blankett för röstning har skickats till dig som är medlem i ett brev tillsammans med årsavgiften för ditt medlemskap.

 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget samt val av ledamöter finns att läsa under rubriken ”Årsstämma 2020, handlingar”


Två medlemmar av de som skickar in valsedel kommer att slumpvis utses till justerare för årsstämman.

Ta vara på din rätt att rösta!