(Foto: K Mörk)Välkommen til Svanskog, Svaneholm och Svanskog Fibernät Ekonomiska Förening.

Vi hoppas att du finner den information som du söker på våra hemsidor.

Kolla vad som finns i menyerna, och ta kontakt om det är något mer du vill veta.


 

 

 

Styrelsen önskar alla sina medlemmar

 

 

 


 

 

NB! BLUFFMAIL:

Sedan en tid tillbaka har föreningsmedlemmar fått mail om att bland annat betala en avgift. 

Dessa är bluffmail!  

Klicka inte på några länkar och radera mailet. 

Hälsningar 
Styrelsen 


 

 

Protokoll för årsstämma 2020:

Den digitala årsstämman fick 28 deltagare. Protokoll finns under fliken Årsstämma 2020

 


 

Årsstämma 2020

För att minimera smittspridningen av nya viruset Covid-19 (Corona) genomförs årsstämman 2020 med poströstning, antingen som brev eller mail.

Enligt en ny och tillfällig lag får en ekonomisk förening besluta att hålla årsstämma med rösträtt per post.  

Blankett för röstning har skickats till dig som är medlem i ett brev tillsammans med årsavgiften för ditt medlemskap.

 Verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget samt val av ledamöter finns att läsa under rubriken ”Årsstämma 2020, handlingar”


Två medlemmar av de som skickar in valsedel kommer att slumpvis utses till justerare för årsstämman.

Ta vara på din rätt att rösta!